Skip to content
Home » मेरी सुरमा सरेला सुरमा गढ़वाली गीत के बोल | Garhwali lok geet lyrics

मेरी सुरमा सरेला सुरमा गढ़वाली गीत के बोल | Garhwali lok geet lyrics

द्वी गति बैशाख सुरमा

द्वी गति बैशाख सुरमा मेरा मुलुक मेला ,मेरी सुरमा सरेला सुरमा एजई ईईई ”

amazon holi sale

( Garhwali song lyrics )

 द्वी गति बैशाख सुरमा मेरा मुलुक मेला ..

द्वी गति बैशाख सुरमा मेरा मुलुक मेला ..

मेरा मुलुक मेला एजई ईई …

मेरी सुरमा सरेला सुरमा एजई ईई ..

मेरी सुरमा सरेला सुरमा एजई ईई .. 

 चिलामी को पीच सुरमा चिलामी को पीच। 

चिलामी को पीच सुरमा चिलामी को पीच।।

बंडी दीनो बटी क सुरमा तेरी खुद लगीच !

तेरी खुद लगी च सुरमा तेरी खुद लगीच !!

उखी चरखी रिथैए , सुरमा ….

उखी खताएइ मिठाई , सुरमा

उखी मंदिर मा जुला , सुरमा,

उखी पूजा पिठायी एजई ईईई ….

मेरी सुरमा सरेला सुरमा एजई ईईई ..

मेरी सुरमा सरेला सुरमा एजई ईईई ..

वोख  पेराई नयी सुरमा , वोख पेराई नयी सुरमा ,

वोख पेराई नयी सुरमा ,वोख परायी नयी

बंडी दीनो बटी तू सुरमा सुपनयो माँ  न एयी।

सुपनयो न एयी सुरमा सुपनयो न ए यी।

उखी लागोलो बाज़ार सुरमा ,

उखी मुल्योला हार सुरमा। 

उखी छुयु की बार सुरमा।

उखी होलू करार एजई…..

मेरी सुरमा सरेला सुरमा एजई ..

मेरी सुरमा सरेला सुरमा एजई ..l

देहि जमाई ठेकी सुरमा दही जमाई ठेकी .

देहि जमाई ठेकी सुरमा दही जमाई ठेकी . -२

बंडी दिनों बाटिक सुरमा तेरी मुखडी नि देखि ..

तेरी मुखडी नि देखि ..सुरमा

मुखडी नि देखि ..

उखी डालों का छेला सुरमा

उखी रंषा झुमेला मेला सुरमा

उखी डेलू सुराक सुरमा

सम्लोना रूमेला एजई ..

मेरी सुरमा सरेला सुरमा एजई ..

मेरी सुरमा सरेला सुरमा एजई ..

 कासु काटी घास सुरमा, कासों कासु घास

कासु काटी घास सुरमा , कासु काटी घास

बंडी दिनों बिछोड सुरमा बलि ज्यानी को नास

बलि जवानी को नास सुरमा बलि जवानी को नास

मेरी दिली के दुलारी सुरमा

सारी दुनिया से नयारी सुरमा

मेरा मन के प्यारी सुरमा

सौ बचन न हारी एजई

मेरी सुरमा सरेला सुरमा एजई ..

मेरी सुरमा सरेला सुरमा एजई ..

द्वी  गति बेसाक सुरमा मेरा मुलुक मेला ..

द्वी गति बेसाक सुरमा मेरा मुलुक मेला ..

मेरा मुलुक मेला एजई ईईई …

मेरी सुरमा सरेला सुरमा एजई ईईई ..

मेरी सुरमा सरेला सुरमा एजई ईईई ..

वीडियो यहाँ देखे –

Surma Sarela song lyrics in English ( –

Dwi Gati Baisakh Surma Mera Muluk Mela.

 Dwi Gati Baisakh Surma Mera Muluk Mela..

Mera mulak mela aje ee …

Meri surma sarela surma eje ee..

Meri surma sarela surma eje ee..

Chilami Ko Peach Surma Chilami Ko Peach.

Peach Surma to Chilami Peach to Chilami.

bandee deeno batee ka surama teree khud lageech !

teree khud lagee ch surama teree khud lageech !!

ukhee charakhee rithaie , surama ….

ukhee khataei mithaee , surama ukhee mandir ma jula ,

surama, ukhee pooja pithaayee ejee eeeeee ….

meree surama sarela surama ejee eeeeee ..

meree surama sarela surama ejee eeeeee ..

vokh  peraee nayee surama ,

vokh peraee nayee surama ,

vokh peraee nayee surama ,vokh paraayee nayee ee .

bandee deeno batee too surama supanayo maan  na eyee.

supanayo na eyee surama supanayo na e yee.

ukhee laagolo baazaar surama ,

ukhee mulyola haar surama. 

ukhee chhuyu kee baar surama.

ukhee holoo karaar ejee…..

meree surama sarela surama ejee ..

meree surama sarela surama ejee ..

l dehi jamaee thekee surama dahee jamaee thekee .

dehi jamaee thekee surama dahee jamaee thekee . -2

bandee dinon baatik surama teree mukhadee ni dekhi ..

teree mukhadee ni dekhi ..

surama mukhadee ni dekhi ..

ukhee daalon ka chhela surama,

ukhee ransha jhumela mela surama,

ukhee deloo suraak surama samlona roomela ejee ..

meree surama sarela surama ejee ..

meree surama sarela surama ejee ..

 kaasu kaatee ghaas surama,

kaason kaasu ghaas kaasu kaatee ghaas surama ,

kaasu kaatee ghaas bandee dinon bichhod surama,

bali jyaanee ko naas bali ,

javaanee ko naas surama bali

javaanee ko naas meree dilee ke dulaaree surama

saaree duniya se nayaaree surama mera

man ke pyaaree surama sau bachan na haaree ejee …

Dwi Gati Baisakh Surma Mera Muluk Mela.

 Dwi Gati Baisakh Surma Mera Muluk Mela..

Mera mulak mela aje ee …

Meri surma sarela surma eje ee..

Meri surma sarela surma eje ee..

About Song – ( द्वी गति बैशाख सुरमा ) –

Singer :- Narendra Singh Negi #नरेंद्र सिंह नेगी # Meena Rana # मीना राणा , Lyrics And Music :- Narendra Singh Negi #नरेंद्र सिंह नेगी , Music Arrenger :- Pum Pum Soni ,Directed By :- Anil Bisht Recorded By :- Pritam At Rawat Studio ,Produced By :- Ramesh Ajmani

इन्हे भी पढ़े –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *